CV Guide

I denne guiden gir vi deg tips til hvordan du kan utforme din CV for at den skal bli oversiktlig og for at den skal fange leserens interesse. Om du allerede har en velskrevet CV kan du likevel finne et par enkle tips som gjør deg enda mer attraktiv på jobbmarkedet.

En grunnleggende regel når det gjelder å utforme en bra CV er å holde den kort og konsis. Det gjør at leseren raskt kan skape et bilde av hvem du er og hvilke kvalifikasjoner du har. En CV bør ikke overstige tre sider og om du kan korte den ned til to sider er det å foretrekke. Tenk på at du ikke skal beskrive deg selv som person i CV-en din – det gjør du i søknadsbrevet.

PERSONOPPLYSNINGER

Øverst i CV-en din bør navn, kontaktinformasjon, adresse og fødselsdato stå. Om du også legger til et profilbilde vil den som leser CV-en din raskt få en mer personlig relasjon til deg.

UTDANNING

Her vil du gi den som leser din CV en oversikt over hvilke skoler du har gått på og hvilken utdanning du har. Angi hvor skolen ligger og i hvilken periode du gjennomførte utdanningen. Du begynner med det seneste studiet og går bakover i tid. Det er ikke alltid nødvendig å ta med samtlige skoler du har gått på. Om du for eksempel har studert ved høyskole eller universitet, trenger du ikke ha med hvor og når du gikk i grunnskolen.

ARBEIDSLIVSERFARING

Som for din utdanning begynner du her med din seneste jobb og går så bakover i tid. Hvilke tidligere erfaringer du skal ta med kan variere litt. Om du har jobbet i mange år og hatt mange ulike arbeidsgivere holder det å ta med de som er relevante for jobben du søker.

SPRÅK

Lag en liste over de språk du behersker. Begynn med morsmålet ditt og skriv så ned øvrige språk etter ferdighetsnivå. Husk å gradere kunnskapen din ut ifra både tale og skrift.

IT

Skriv kort om hvilke programmer og systemer du kan bruke. Akkurat som med språk skriver du ned hvilket kompetansenivå du er på i de respektive programmer og systemer.

ØVRIG

Her kan du selv velge å ta med informasjon som ikke hører til noen av de øvrige overskriftene. For eksempel kan ulike førerkort og oppdrag for ideelle foreninger skrives her. Det kan også være relevant å skrive ned noen av sine personlige interesser, men husk at en CV ikke skal beskrive deg som person. Det gjør du som tidligere nevnt i søknadsbrevet.

Lykke til!