Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Flight Park AS (org. no. 995 496 798) og underavdelinger, med adresse Gudrun Bjerkes veg 16, 2060 Gardermoen, Norge (”Flightpark”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Flightpark samler inn og behandler personopplysninger. Flightpark er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: Flightpark.no

Flightpark, ved ledelsen i Flight Park AS, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Flightpark, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Flightpark deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 

  1. Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på Flightpark.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post, samt informasjon om din bil og når du skal parkere hos oss.

Dette er nødvendig for å kunne behandle din bestilling, holde deg oppdatert i henhold til din bestilling, samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine bestilling.

Vi oppbevarer bestillingsinformasjon i forbindelse med regnskapsføring. Denne historikken slettes etter fem år. 

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

 

1.1 Personopplysninger som behandles

Flightpark samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort. 

Eksempler på informasjon som innhentes:

– Kontaktperson

– Adresse

– Telefonnummer

– E-post

– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes?

Flightpark samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til våre tjenester og tilleggstjenester. Våre skjemaer er laget i henhold til GDPR og har en boks for å huke av om du ønsker øvrig informasjon, tilbud, etc fra Pecus 

 

Eksempel på skjema:

– Ved kjøp av tjenester på vår nettside.

– Kontaktskjema.

– Når man ønsker informasjon om en tjeneste.

– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev.

– Ved påmelding til konkurranser, happenings, eller events.

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre tjenester.

– For å kunne sende relevant informasjon.

– For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester.

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom registreringskjema og andre skjemaer på Pecus.no. Informasjonen lagres i vår konsulentdatabase, samt LeadJabber, vårt marketing automation system som brukes til automatisert markedskommunikasjon. 

 

1.2 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Pecus har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Send e-post til pelle@pecus.no med tittel “Jeg vil trekke mitt samtykke” og legg igjen navn og e-post, så vil vi trekke tilbake ditt samtykke innen 48 timer. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.3 Arkivering av personopplysninger

Pecus lagrer kun nødvendige personopplysninger. Kontaktinformasjon, hvilke tjenester som er handlet og samtykke til markedsføring. Pecus sletter personopplysninger etter 5 år, med mindre det er et aktivt kundeforhold. 

1.4 Sikring av personopplysninger

Pecus har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Pecus lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. Betalingsløsning

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos Pecus er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og telefon.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Pecus har ikke direkte/online betaling via Pecus.no. Det er kun bestilling av parkering og andre tilleggstjenester. Betaling for parkering og andre tjenester gjøres på stedet (hos Pecus) med kortterminal og det blir benyttet faktura. 

 

  1. Endre bestilling

Våre kunder kan endre eller slette sin bestilling på Pecus.no. Vårt bookingsystem har egen innlogg for kunder der de kan se sine bestillinger, endre sine bestillinger og slette sine bestillinger. 

  1. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 4.1 til 4.5.

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på Pecus.no.

 

4.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan flere av funksjonene på Pecus.no slutte å fungere.

4.2 Analyse

Pecus samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Flightpark.no til analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

4.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på våre nettsteder, bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

4.4 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og ha verdi for deg, derfor vil innholdet være tilpasset deg etter beste evne. Vi benytter marketing automation software for å få til en god løsning knyttet til SMS og e-post utsendelser.

4.5 Personopplysninger til tredjepart

Pecus vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Pecus. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Pecus bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 5.0.

 

  1. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 

  1. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Pecus sitt personvernansvarlig på e-post Pelle@pecus.no

Ønsker du at Pecus sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt med oss på e-post

Post@Pecus

Postadresse:

Pecus AS
Øvre Slottsgate 15B,
postnummer Oslo,
Norge

Sist endret: 02.06.2020