ViL DU jobbe som trafikkdirigent under vår høysesong Mai - Oktober 2019?

MELD DIN INTERESSE SÅ KONTAKTER VI DEG!

Jeg vil motta e-post om jobbmuligheter og nyheter fra Pecus. (Du kan melde deg av når som helst.)
 

En variert arbeidshverdag utendørs under årets varmeste måneder. Er dette noe for deg?

Vi søker deg som vil jobbe som trafikkdirigent ved asfaltering og annet vedlikeholdsarbeid på norske veier. Arbeidet består av opp- og ned rigging av skilt og annet varslingsmateriell, manuell trafikkdirigering, ledebilkjøring, sjåfør til bufferbil, loggbokføring, sperrevakt og sperringer.

Når man arbeider med trafikkdirigering har man et stort ansvar som krever at man til enhver tid er nødt til å ha full oppmerksomhet og konsentrasjon, da det handler om både egen- og andres sikkerhet.

Ansvarsfull, fysisk god form og stå-på vilje?

Vi søker deg med førerkort B, til fordel BE eller C. Du skal være flytende i norsk/nordisk språk, grunnet at all sambandskommunikasjon mellom trafikkdirigentene og rettledning ovenfor trafikanter skal skje på norsk.  Du må være i god fysisk form da stillingen kan oppleves som fysisk krevende. Dirigentene må kunne bruke egen bil til nærmeste felles møtepunkt med kolleger.

Vi ser etter deg som,

 • Er pliktoppfyllende og har stå-på vilje
 • Har førerkort B, til fordel BE
 • Tilgang på egen bil
 • Nordisktalende
 • Har noen års arbeidslivserfaring

Vi Tilbyr

 • Sesongs kontrakt fra april/mai til september/oktober
 • Yrkesskadeforsikring hjemsted -arbeid – hjemsted
 • Variert arbeidstid mellom dagskift og nattskift
 • Lønn etter tariff
 • Fullutstyrt med verneklær
 • Gratis kursing
 • Ferie uke 29, 30, 31

Vi kurser alle våre medarbeidere med:

 Kurs 1 Arbeid på vei og Kurs 3 Trafikkdirigering.

Kurs oppstart allerede uke 13 og uke 14. Kurs er obligatorisk for de som ikke har kurs fra før.

Vi kurser alle våre medarbeidere med:

 Kurs 1 Arbeid på vei og Kurs 3 Trafikkdirigering.

Kurs oppstart allerede uke 13 og uke 14. Kurs er obligatorisk for de som ikke har kurs fra før.

Om Trafikkdirigering AS

Trafikkdirigering startet sin virksomhet i 2010 på Jessheim og leverer i dag komplette tjenester innen trafikkavvikling og arbeidsvarsling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. 

Våre tjenester inkluderer skilting, montasje, ledebil, sperring, arbeidsvarsling og trafikkdirigering til entreprenører innen veiarbeid til Statens vegvesen, samt ved andre arrangement som krever trafikkstyring. 

Vi ønsker være en foretrukken leverandør og arbeidsgiver innen arbeidsvarsling og har som målsetning at bidra til at 0-visjon om drepte og skadde i trafikken oppfylles. Vi har ett sikkerhet- og kvalitet fokus, samt prioriterer kompetanseheving og spesialisering blant medarbeiderne.