Gravmaskinist / Gravmaskinfører


Å jobbe som gravmaskinist i Norge er spennende. Her blir det stadig bygget nye boliger, veier og annen infrastruktur.

Gjennom Pecus kan du velge ulike typer gravejobb, som for eksempel kabel grøfting, områdeplanlegging og ulike veibygging.

Vi samarbeider med både små og store entrepenører og vi er alltid på jakt etter selvgående gravmaskinister.

Våde oppdragsgivere tar gjerne imot gravmaskinster med lang erfaring. Klart de fleste er gravemaskiner og kvaliteter som ofte forespurt, er å kjøre med rototilt og at du kan arbeide selvstendig og se det store bildet av prosjektet skal gjennomføres.

Å kunne kjøre GPS er ikke nødvendig, men er ønsket av noen av våre kunder.

Ønsker du å jobbe som gravmaskinist / gravmaskinfører i Norge?

Meld din interesse her: