Murer

Det kan være gode karrieremuligheter som murer i Norge. Via Pecus får man samarbeidet med seriøse firmaer som utvikler deg både faglig og personlig. 

Arbeidsoppgavene kan være for eksempel være teglsteins- og blokkmuring, fasaderehabilitering som puss- og overflatebehandling, men mureren legger også fliser, jobber med våtrom og monterer. Dette varierer ut fra kundens behov.

Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Ønsker du å jobbe som murer i Norge?

Meld din interesse her: