Erfaring som tekniker?

Vi ser etter følgende stillinger til Facility

for Norges ledende matbutikk på nett:

-Tekniker

-Administrerende tekniker

Interessert i stillingen? Registrer deg så tar vi kontakt!

Tekniker til facility

Du vil jobbe i avdelingen Facility hvor hovedoppgaven er å sørge for at lageret og kontorene er vedlikeholdt og fullt funksjonelle.

Stillingen Tekniker for Facility betyr å være ansvarlig for vedlikehold på utstyr relatert til våre lager og kontorer og sammen med administrerende tekniker planlegge og utføre reparasjoner og vedlikehold.

p

Administrerende tekniker

Som administrerende tekniker vil du i tillegg til vedlikehold og reparasjoner planlegge og utføre reparasjoner samt forebyggende vedlikehold. Dette inkluderer kjølesystemer, porter, ramper og ventilasjon.

Du vil også være ansvarlig for bestilling av lager og kontors-materiell, samt ha ansvaret for å følge opp avdelingens eksterne leverandører.

Vedlikehold av lager og kontor samt teknisk og mekanisk utstyr.

Bygge og reparere teknisk og mekanisk utstyr som brukes i den daglige driften.

Daglige kontroller på lageret for HMS-avvik.

Stadig forbedringsarbeid.

Planlegge og utføre forebyggende vedlikehold.

Opplæring med nye ansatte.

Vi ser etter deg som:

Vi tilbyr:

Muligheten til å jobbe i lite team der vi hele tiden jobber med forbedring og hvor vi bestemmer vår egen måte å jobbe på.

Et arbeidsmiljø som er i konstant endring og forbedring der ene dagen ikke er den andre lik.

Spennende prosjekter i et raskt voksende selskap.

Om Oda

Oda er Norges suverent største på nett, men som selskap er vi først og fremst et ambisiøst teknologi- og logistikkselskap – ikke en klassisk dagligvareaktør.
 
Vi er et av Nordens raskest voksende oppstartsselskaper som jobber med store, komplekse utfordringer for å gjøre hverdagene til kundene våre friere og enklere. 
Du kan leser mer om selskapet Oda her.